هنوز چند بایت مونده که پیدا کنم...

چند خطی کردن و شکستن کلمه های طولانی با CSS

Break long word with CSS

خیلی راحت کلمه های خیلی طولانی رو بشکنین. یکی از پرکاربردترین استفاده از این تکه کد می تونه برای نمایش آدرس وب سایت ها باشه... :)

با یه تکه کد کوچیک، ساده آدرس ها (url) رو بشکنین به اندازه ای که دوس دارین.

// html
<a href="" class="break-word">کلمه طولانیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی</a>


// css
.break-word {
    display: block;  // برای لینک ها کاربرد داره
    word-break: break-all; // کلمه های طولانی رو میشکنه به چند تا خط
    width: 11em;  //  اختیاریه میشه تنظیمش کنین و یا اینکه تنظیمش نکنین و براساس عرض والد خودش تنظیم بشه.
}

// خروجی

// کلمه
//طولانییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
//ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
//یییییییییییییییییییییییییی
نویسنده : فاطمه حسین پور
پنجشنبه 8 تير 1396
+ 20 -

خوشحال میشیم نظرتُ بدونیم